O Projektu
Kampaň NEsexismu: společně s vámi bojujeme za etičtější reklamní prostředíVaše aktivita:

  • Zapojili jste se do 7 kampaní
  • Poslali jste 105 podnětů úřadům
  • Poslali jste 75 podnětů firmám

Naše aktivita:

  • Podali jsme podněty úřadům na 15 reklam (z toho 4 byly vyhodnocené v rozporu se zákonem)
  • Zorganizovali jsme konferenci pro zástupce a zástupkyně Krajské živnostenské úřady
  • Vydali jsme publikaci Právní boj proti sexistické reklamě. Regulace a samoregulace reklamy ve srovnávacím kontextu.
  • Uspořádali jsme tři kulaté stoly na témata:
    • Právní aspekty posuzování sexistické reklamy: Ministerstvo průmyslu a obchodu představilo svůj záměr vypracovat metodiku posuzování sexistické reklamy pro Krajské živnostenské úřady.
    • Regulace reklamy z pohledu marketingových agentur: V debatě se potkali experti a expertky na marketing s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Krajskými živnostenskými úřady (které posuzují reklamy). Všechny skupiny se v diskuzi shodly, že do reklamy sexismus zkrátka nepatří.
    • Samoregulace a regulace sexistické reklamy: Rozhodli jsme se více zkoumat funkčnost sexistické reklamy a zřídili pracovní skupinu pro zkoumání zda platí "sex sells".

Jak se můžete i nadále angažovat proti neetické reklamě?

Pokud vám vadí sexistická reklama, nenechávejte si to pro sebe: